Butterfly Wing
       
     
Tree
       
     
Hamish with Keys
       
     
Tree
       
     
Smashed Pink Vase
       
     
Blue Vase
       
     
Smashed Blue Vase
       
     
Grapes
       
     
Bones
       
     
Tree
       
     
Hamish with Mask
       
     
Double Rachael
       
     
Smashed Tulips
       
     
Tulips
       
     
Hamish with Skull
       
     
Lychee
       
     
Orange
       
     
Hamish with Gun
       
     
Tree
       
     
Rachael
       
     
Tree
       
     
Tree
       
     
Hamish in Chains
       
     
Butterfly Wing
       
     
Butterfly Wing

Enlargergram 

40x30 | 2007

Tree
       
     
Tree

Unique Chromogenic Photogram

50"x40" | 2006

Hamish with Keys
       
     
Hamish with Keys

Unique Chromogenic Photogram

72"x40" | 2006

Tree
       
     
Tree

Unique Chromogenic Photogram

72"x40" | 2008

Smashed Pink Vase
       
     
Smashed Pink Vase

Unique Chromogenic Photogram

50"x40" | 2006

Blue Vase
       
     
Blue Vase

Unique Chromogenic Photogram

50"x40" | 2006

Smashed Blue Vase
       
     
Smashed Blue Vase

Unique Chromogenic Photogram

50"x40" | 2006

Grapes
       
     
Grapes

Enlargergram

40"x30" | 2005

Bones
       
     
Bones

Enlargergram

20"x16" | 2009

Tree
       
     
Tree

Unique Chromogenic Photogram

80"x40" | 2008

Hamish with Mask
       
     
Hamish with Mask

Unique Chromogenic Photogram

72"x40" | 2007

Double Rachael
       
     
Double Rachael

Unique Chromogenic Photogram

40"x72" | 2008

Smashed Tulips
       
     
Smashed Tulips

Unique Chromogenic Photogram

50"x40" | 2006

Tulips
       
     
Tulips

Unique Chromogenic Photogram

50"x40" | 2006

Hamish with Skull
       
     
Hamish with Skull

Unique Chromogenic Photogram

72"x40" | 2007

Lychee
       
     
Lychee

Enlargergram

40"x30" | 2005

Orange
       
     
Orange

Enlargergram

40"x30" | 2005

Hamish with Gun
       
     
Hamish with Gun

Unique Chromogenic Photogram

72"x40" | 2007

Tree
       
     
Tree

Unique Chromogenic Photogram

72"x40" | 2009

Rachael
       
     
Rachael

Unique Chromogenic Photogram

40"x72" | 2008

Tree
       
     
Tree

Unique Chromogenic Photogram

72"x40" | 2006

Tree
       
     
Tree

Unique Chromogenic Photogram

72"x40" | 2006

Hamish in Chains
       
     
Hamish in Chains

Unique Chromogenic Photogram

72"x40" | 2007